Cursuri

Introducere in ştiinţele limbajului şi ale comunicării

Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, anul I, semestrul I

Obiectiv:
Transmiterea de cunoştinţe teoretice şi practice privind comunicarea cu ajutorul sistemelor de semnificaţie (de orice natură, dar cu privilegierea problematicilor limbajului natural) şi rolul acestora în procesul de cunoaştere.

Comunicare publică, relaţii publice

Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii, anul III, semestrul I + II 

Obiectiv:
Preluînd şi continuînd cursul din anul I (Introducere în ştiinţele limbajului şi ale comunicării), cursul acesta îşi propune să insiste pe comunicarea publică (cu multele ei forme de manifestare: politică, media etc.) şi să încadreze în această dezvoltare comunicarea de relaţii publice, ca un caz special. În partea rezervată relaţiilor publice se tratează despre discursurile specifice structurii de PR, despre publicurile acestor discursuri, despre strategiile de PR şi despre rolul structurilor de PR. Un segment important îl ocupă discuţiile despre responsabilitatea socială a PR-istului şi despre relaţiile dintre PR şi presă.

Afaceri Publice

Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Departamentul de Comunicare si Relatii Publice, masterat Relatii Publice si Publicitate, curs si seminar, anul al II-lea, semestrul al II-lea

Obiectiv:
Cursul îşi propune să-i formeze pe studenţii masteranzi într-un domeniu care, deşi este înrudit cu activitatea de PR, este foarte special şi cere o deschidere mult mai mare pe multiple planuri.

Activitatea de AP are o primă caracteristică ce o face să fie distinctă de PR: ea se desfăşoară în afara pieţei specifice şi a publicurilor specifice ale organizaţiei. De aceea, un bun specialist în AP trebuie să aibă capacitatea de a surprinde legături între oameni, lucruri, ţări, doemnii economice sau sociale şi să distingă ce anume din relaţiile pe care le reperează poate avea legătură cu ceea ce o populaţie mai vastă ar numi „interes public”, incluzînd în ecuaţie şi interesul organizaţiei cu care are contract.

Comunicare internă

Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Departamentul de Comunicare si Relatii Publice, curs optional, anul al III-lea, Semestrul al II-lea, nivel licenta

Obiectiv:
Cunoaşterea modalităţilor şi tehnicilor de organizare a fluxurilor de comunicare (de toate tipurile) în interiorul unei organizaţii

Comments are closed.