Relatii publice

Coerenţa în MRU, o chestiune de retorică

Unul dintre domeniile pe care le are sub permanentă observaţie o structură de PR este cel al managementului resurselor umane. Ca şi în cazul altor activităţi din interiorul organizaţiei – management, comunicare internă etc. – observarea sau, mai bine spus, monitorizarea activităţii de management al resurselor umane se face în scopul evitării derapajelor discursive, derapaje care pot afecta, chiar grav, relaţia diverselor publicuri cu organizaţia. Continue reading

Articol despre: Relatii publice, Texte |

Comunicare publică. Relaţii publice

Un condensat de informatii despre viziunea mea cu privire la comunicare (in general), la comunicarea publica si la Relatiile Publice, toate, dintr-o perspectiva mai degraba semiotica. Continue reading

Articol despre: Carti, Limbaj si comunicare, Relatii publice |

Relaţii publice vs. Relaţii cu publicul sau Pledoarie pentru igiena terminologică în ştiinţe

Una dintre (numeroasele) confuzii pe care le putem considera deopotrivă păgubitoare (pentru coerenţa teoriei) şi plictisitoare (prin prea marea frecvenţă de ocurenţă în discursurile din domeniul comunicării publice) este cea dintre relaţii publice
şi relaţii cu publicul. Distincţia dintre cele două tipuri de activităţi se poate face pe baza mai multor criterii, unele ţinînd pur şi simplu de simţul comun.

Alte criterii de distincţie vin din teritoriul pragmaticii (avînd în vedere publicurile discursului de relaţii publice vs. publicul discursului de relaţii cu publicul), din domeniul studiilor privind dispozitivele de comunicare (unu cu mai mulţi, în relaţiile publice, şi unu la unu, în relaţiile cu publicul) şi chiar din perimetrul managementului aplicat diferitelor tipuri de organizaţii (unde se pot distinge organizaţii cu structuri de relaţii cu publicul şi organizaţii unde acest tip de structuri nu-şi au rostul). Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte |

Industriile de formatare mentală şi schema lui DeFleur

DeFleur revisited sau Matrix reloaded. De fapt, este vorba despre o reluare a chestiunii relaţiei structurii de PR cu presa, chestiune tratată prea simplist şi unilateral, cînd, în realitate, este vorba despre o relaţie foarte complexă.

Schema propusă de Melvin DeFleur pentru a descrie relaţia dintre principalii actori sociali implicaţi în funcţionarea mass-mediei este deja un instrument de lucru menit să semnaleze complexitatea interrelaţiilor. Urmărind direcţionarea diverselor săgeţi, refacem
mental drumul influenţelor, direcţia presiunilor, sensul interacţiunilor dintre actorii prezentaţi: mass-media (producători şi distribuitori), corporaţii, legiuitori, populaţie (percepută fie ca masă de consumatori, fie ca publicuri, fie ca votanţi), la care se adaugă – nu fără importanţă! – diverse agenţii şi/sau organisme şi organizaţii (de publicitate, de studiu al pieţei şi de rating, de monitorizare a audio-vizualului, de mediere între legislativ şi mass-media). Continue reading

Articol despre: Relatii publice, Texte |

Despre publicitate

A vorbi despre publicitate pare uşor. Deja există o vastă literatură pe această temă şi cunoaştem, fiecare dintre noi, persoane gata oricînd să exprime păreri, să propună chiar teorii privind activitatea publicitară. Despre ce vorbim, însă, atunci cînd subiectul este publicitatea? Vorbim şi despre reclamă? Facem vreo distincţie între aceşti doi termeni ai limbii române?

Abstract
The aim of this article is to make clear the difference between the English terms advertising and publicity, in order to avoid a mistaken Romanian translation. The author has launched a debate and collected answers from foreign English speakers. A clear distinction is that advertising is paid, while publicity is gained and therefore, publicity, not advertising can be obtained by public relations efforts. Publicity means information that brings an issue to public notice and should not be mistaken for simple
advertising. Continue reading

Articol despre: Diverse, Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte |

Coherence in HRM, a matter of rhetoric

One of the domains that a PR structure permanently keeps under its observation is human resources management. Just like in the case of other activities within the organisation – management, internal communication, etc. – observation or, better said monitoring the human resources management activity is carried out in order to avoid discursive side-slips, side-slips that can affect, even severely, the relation between the organisation and its various publics. Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte, Texte in limba engleza, Texte in limbi straine |

Coerenţa în MRU, o chestiune de retorică

Unul dintre domeniile pe care le are sub permanentă observaţie o structură de PR este cel al managementului resurselor umane. Ca şi în cazul altor activităţi din interiorul organizaţiei – management, comunicare internă etc. – observarea sau, mai bine spus, monitorizarea activităţii de management al resurselor umane se face în scopul evitării derapajelor discursive, derapaje care pot afecta, chiar grav, relaţia diverselor publicuri cu organizaţia. Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte |

About the pure and simple truth

By the nature of the strategic vision on which the academic construction I belong to is
founded, the person teaching Public Relations is situated somewhere on the border,
between the orientation towards the “privileged” profession – the journalism – and the
orientation towards the profession belonging to the journalists’ incontrovertible partners,
the PR. This strategy allows the graduate choosing a career in the field of journalism to
understand who the privileged partner, the PR person, is, wants and how this one
“operates”; this strategy also provides the person choosing a career in PR with important
knowledge on his/her privileged partner, the journalist. Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte, Texte in limba engleza, Texte in limbi straine |

Adevarul pur si simplu

„Jur să spun tot adevărul şi să nu ascund nimic din cele ce ştiu!”. Parcă aşa sună jurămîntul pe care îl depun cei chemaţi în instanţele judecătoreşti. Sună constrîngător, dacă ne situăm în planul mai general al societăţii, în ansamblu.

Există şi cugetări – din diverse culturi – care tratează despre acest subiect: toate converg către aceeaşi concluzie: existenţa socială ar fi imposibilă dacă ne-am dezvălui unii altora toate advărurile, fără să ascundem nimic din cele ce ştim… Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte |