Lucrari publicate

I. Monografii si carti editate – Monographs and edited books

II. Capitole – Chapters in books

Emoțiile din românescul acasă, in Arta discursului public și discursul public al artei, Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2016, pp. 107-127.

Ce que je voulais épargner à Madame Maria Carpov, in Magistrul din viața noastră: Maria Carpov, Iași, Junimea, 2020, pp. 246-257.

Metaforă și terminologie in
PR – A Rhetoric Approach 17/2019/nr. 2/71-88
Conversations on the Internet vol. 18/2020/nr. 2

Une école de la francophonie [A Francophone School], in Journées de la francophonie, 23-25 mars 1995. Actes du colloque, textes réunis par Marina Mureşanu Ionescu et Georges Diener, Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1996, pp. 109-112

La plume de Descartes et la feuille de Saussure [Descartes’ Fether and Saussure’s Paper], in Journées de la francophonie, II-ème édition, 20-22 mars 1996. Actes du colloque, textes réunis par Marina Mureşanu Ionescu, Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1997, pp. 182-186

Cartezianismul lingvistic [Linguistic Cartesianism], in Limbaje şi comunicare, Iaşi, Institutul European, 1995, pp. 195-200

Pragmatica unui limbaj specializat: limbajul afacerilor [Pragmatics of a Specialized Language: the Language of Business], in Limbaje şi comunicare II, Iaşi, Institutul European, 1997, pp. 292-299

Libraries in the information world, in Science Editing and Information Management, Proceedings 2nd International AESE/CBE/EASE Joint Meeting, Sept. 14, 1998, Washington, D.C., Edited by Connie J. Manson, Geoscience Information Society, 1999, p. 57.

Interacţiunea cu calculatorul. Consideraţii pe marginea unei lecturi [Interacting with the Computer. Notes on a reading], in Ipostaze ale interacţiunii (Maria Carpov, coord.), Bacău, Alma Mater, 2004, pp. 279-286.

Despre publicitate [On Advertizing], in Comunicare şi cultură: aplicaţii interdisciplinare (Adela Rogojinaru, coord.), Bucureşti, Tritonic, 2006, pp. 344-353.

NUMAI cine se aseamănă se-adună… Încercare de analiză psihosemiotică a publicităţii [Only the Similes Get Together… Essay on psycho-semiotic Analysis of Advertizing] (în colaborare), in PR Trend: Teorie şi practică în publicitate şi relaţii publice (Delia-Cristina Balaban şi Flaviu Călin Rus, coord.), Bucureşti, Tritonic, 2007), pp. 215-221. ISBN 978-973-733-125-0

În apărarea unui model: modelul Jakobson [Defending a Model: the Jakobson Model] , in Melentina Toma (coord.), Paradigma analizei de tip situaţional în câmpul socio-umanului, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, pp. 191-198. ISBN : 978-973-703-464-9.

Coherence in HRM, a matter of rhetoric, în Universitatea Politehnica Bucureşti, DPPD: Training and Professional Development in Human Resources Field. International conference „Directions and modern strategies for training and improvement in human resources field”, 1st edition, Bucureşti, Editura Politehnica Press, 2009, vol. 2, pp. 289-299 (lucrare apărută şi în limba română, pe CD-ul conferinţei).

Despre adevărul pur şi simplu, în Delia Cristina Balaban şi Ioan Hosu (coordonatori), PR Trend. Societate şi comunicare, Bucureşti, Tritonic, 2009, pp. 124-135. (see No. 21, bellow!)

Industrii de formatare mentală şi schema lui DeFleur [Mental Formatting Industries and the DeFleur Model] , în Delia Cristina Balaban şi Flaviu Călin Rus (coord.), PR Trend III. Teorie şi practică în publicitate şi relaţii publice, Cluj, Editura Accent, 2009, pp. 22-29.

Fondamentaux de la recherche [Research Fundamentals], în La méthodologie de la recherche scientifique : composante essentielle de la formation universitaire. Coord.: Mihaela Şt. Rădulescu, Bernard Darbord, Angela Solcan. Bucureşti : Ars Docendi, 2010. ISBN 978-973-558-461-0 , pp. 17-31.

Le degré des revues scientifiques [Scientific Journals and their Hierarchy], in Méthodologie de l’apprentissage de la recherche universitaire aux éditions Editura Didactica si Pedagogica, R.A. de Roumanie (sous la direction de Mihaela Şt. RĂDULESCU, Bernard DARBORD et Angela SOLCAN, Bucarest 2010, 299 pages, format 16,5×23,5), pp. 139-148.

About the pure and simple truth, in Delia Cristina Balaban, Bogdan Hosu (ed.), PR Trend: Society and communication, Mittweida, Hochschulverlag Mittweida, 2009, pp. 103-112 (Mitteldeutsche Hochschul-Schriften, Reihe C, Band 5)
ISBN 978-3-9812499-3-4

Despre trecerea de la regularitate la regulă sau « comunicarea eficientă în trei paşi » [ On the Way from Regularity to Rules or «The Three Steps for an Efficient Communication»], în Signum, lingua, oratio. In honorem professoris Mariae Carpov, Constantin Sălăvăstru, Dan S. Stoica (editori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2010, pp. 169-187.

III. Traduceri – Translations:

Eugenio Coşeriu, Modele logice şi nivele de analiză lingvistică: logica limbajului şi logica gramaticii [Logical Models and Levels of Linguistic Analysis: The Logic of Language and the Logic of Grammar], translated from French by Dan Stoica, in Limbaje şi comunicare II, Iaşi, Institutul European, 1997, pp. 36-65

Constantin Sălăvăstru, Identité et altérité: les avatars de la rhétorique contemporaine [Identity and Alterity : Avatars of Contemporary Rhetorics]. La version française a été réalisée par le professeur associé Dan Stoica (Université de Iassy, Roumanie) avec la collaboration de Guylaine Martel (Université de Laval, Québec); Neuchâtel, Université de Neuchâtel, CdRS, 1998; Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques, nr. 66.

Gilbert Luigi, Arhitectura europeană [ European Architecture]/ Translated from French by Dan Stoica, Iaşi, Editura Institutul European, 2000 (Colection ABC).

Guenever Pachent, Cooperarea locală între diferite reţele de biblioteci [Cooperation
between Local Libraries Network], (Translated by Dan Stoica), în Biblioteca (1992), p. 63-64.

Eugeniu Coseriu, Logica limbajului şi logica gramaticii [The Logic of the Language
and the Logic of Grammar], în Omul şi limbajul său: Studii de filosofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală. Antologie, argument, note, bibliografie şi indici de Dorel Fînaru, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, pp. 255-281.

Défense et illustration [Defending and Illustrating], în Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, Crsitinel Munteanu (editor), Iaşi, Institutul European, 2007, pp. 302-305.

IV. Articole – Journal articles

Din nou despre cartezianismul lingvistic (I) [Again on Linguistic Cartesianism I ], in Contemporanul, no. 51 /1993

Din nou despre cartezianismul lingvistic (II) [Again on Linguistic Cartesianism II ], in Contemporanul, no. 52 /1993

Notre Père à nous tous, proportionnellement, Duisburg, Gerhard-Mercator University, 1996; LAUD paper 382, Series A: General & Theoretical

Our Father to all of us, proportionately, Duisburg, Gerhard-Mercator University, 1996; LAUD paper 382a, Series A: General & Theoretical

Perspective biblio-logice I: logica pragmatică a indexării [Biblio-logical Points of View I: The Pragmatical Logic of Indexing], in BIBLOS, nr. 5, Iaşi, 1997, pp. 35-38

Perspective biblio-logice II: cuvintele-cheie [Biblio-Logical Points of View II: The Key-Words], in BIBLOS, nr. 7, Iaşi, 1998, pp. 21-26

Despre dificultăţi terminologice [On Terminological Difficulties], in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Serie nouă, Filosofie, vol. pp. 247-256.

Distinctions méthodologiques. Un possible modèle d’analyse du langage [Methodological Distinctions: A Possible Model for Language Analysis], in NOESIS. Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, pp. 129-147.

Probleme ale accesului la informaţia ştiinţifică şi tehnică prin bibliotecile specializate din România [Problems of Access to the Scientific and Technical Information in Specialized Libraries Accross Romania], in Biblioteca, vol.III, 1992, nr.5, pp.13-14.

Et in Arcadia ego, in Biblioteca, vol.IV, nr.3-4, pp.60-61.

Căutări – în franceză, “recherches” [Researches stands for the French « Recherches »], in Biblioteca, vol.II, 1991, nr.1-2-3, pp. 73-75.

Costurile informatizării într-o bibliotecă centrală universitară [Costs of the Automation in a Central University Library], in Biblioteca, vol.VII, 1996, nr.8, pp. 211-213.

Bibliotecarul, împărat şi/sau proletar al sfîrşitului de mileniu [The Librarian as a King and/or a Proletarian of the end of a Millenium], in Biblioteca, vol.IV, 1993, nr.7-8, pp.22-23.

Biblioteca tip SF [The SF Type Library], in Biblioteca, vol.III, 1992, nr. 3-4, p. 36.

De l’accès à l’information scientifique et technique: feu vert ou pas? [On the Access to Scientific and technical Information: Is it a Go or not?], in INSPEL (Berlin), 27 (1993) 3, pp. 199-206.

Une bibliothèque pas comme les autres [A Unique Library], in INSPEL (Berlin), 29(1995)4, pp. 302-306.

Lecturi împărtăşite [Shared readings], in BIBLOS, nr. 4, Iaşi, 1996, pp. 18-21.

Cu poeţii cetăţii, prin cetatea poeţilor [Accross the City of Poets, Accompanied by Poets], in BIBLOS, nr. 3, Iaşi, 1996, pp. 30-31.

Cît de specializată poate fi o bibliotecă specializată? [How Specialized a Specialized Library Can Be?], in BIBLOS, nr. 9/10, Iaşi, 2000, pp. 35-37.

Modalités de la communication scientifique [Ways of Scientific Communication], în NOESIS, vol. XXVI.

Un possible modèle sémiotique global de la communication [A Possible Global Semiotic Model of Communication], working paper, CIFSIC, Bucarest, juin-juillet 2003, en format électronique:
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/97/sic_00000597_02/sic_00000597.html

Opoziţii conceptuale cu valoare operatorie [Conceptual Oppositions of Operator Value], in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, din Iaşi, Secţiunea Filozofie, tom LII-LIII (2005-2006), pp. 210-219.

Relaţii publice vs. Relaţii cu publicul sau Pledoarie pentru igiena terminologică în ştiinţe [Public Relations vs. Services to the Public, or A Pledge for Terminologic Hygiene in Science], in SIGNA IN REBUS. Studia Semiologica et Linguistica in Honorem M. Carpov. Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005) ale Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Editorii volumului: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006, pp. 315-320.

Capcane [Traps], in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Ephemerides, Nr. 2/2008, pp. 97-104 (în cooperare).

Corectitudinea politică şi limba de lemn [Political Correctness and Wooden Language], în Revista Transilvană de Ştiinţe ale Comunicării, Nr. 5 (iulie-decembrie)/2007, pp. 60-64. Revista a apărut în 2009.

Despre ce este vorba? [What Are We Talking About?], în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, seria Comunicare, vol. 2/2009, pp. 88-100.

Comuniune în jurul valorii [Communion under Value], în Limba română, nos. 11-12, anul XVIII, Chişinău, 2008, pp. 185-187.

Journalism and Advertising, Are They at War?, Biblioteca On-line de Ciencias de Comunicacao, Universidad da Beira Interior, Covilha, Portugalia, 2006 (http://www.bocc.ubi.pt/_listas/tematica/php?codtema=10).

VI. Recenzii – Book Reviews

101 Uses of Dbase in Libraries”, Edited by Lynne Hayman, London, Meckler, 1990, in Revista medico-chirurgicală, vol. 94, nr. 3-4, Iaşi, 1990, p. 676

Computers in Libraries International 90. Proceedings of the Fourth Annual Conference on Computers in Libraries held in London in February 1990”, London, Meckler, 1990, in Revista medico-chirurgicală, vol. 94, nr. 3-4, Iaşi, 1990, p. 646

Sens et place des connaissances dans la société, 3-e Confrontation sous la direction de l’Action locale Belleuve”, Francis Bailly (Ed.), Editions du C.N.R.S., Paris, 1987, in Revista medico-chirurgicală, vol. 92, nr. 4, p. 805

Mario Borillo, „Informatique pour les sciences de l’homme. Limites de la formalisation du raisonnement”, Pierre Mardaga Editeur, Bruxelles, 1984, in Revista medico-chirurgicală, vol. 92, nr. 4, pp. 805-806

R. A. Day, „How to Write & Publish a Scientific Paper”, 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1989, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Matematică, vol. 35, nr. 2, 1989, reviews section, p. 1

W. A. Coppel, “A Chinese-English Mathematics Primer”, Canberra, Australian National University, 1989, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Matematică, vol. 35, nr. 3, 1989, reviews section, p. 1

Jean-Pierre van Noppen ; Edith Hols, “Metaphor II: A Classified Bibliography of Publications 1985-1990”, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Company, 1990, in Revue roumaine de philosophie, vol.39 (1995), nr. 1-2, pp.200-201.

Patrimoine des bibliothèques de France: un guide des régions”, Edition Payot, 1995, ISBN 2-228-88964-4, in BIBLOS, nr. 4, Iaşi, 1996, p. 46.

Reţete pentru relaţiile publice [Recipies for PR], în Observatorul cultural, nr. 206 (2004), p. 27.

Tezaurul de sub portocali [The Thesaurus under the Orange Trees], în Observatorul cultural, nr. 207 (2004), p. 26.

SIGNA IN REBUS. Studia Semiologica et Linguistica in Honorem M. Carpov. Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005) ale Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Editorii volumului: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, compte-rendu, in Enonciation et Syntaxe, Actes du XII-ème Séminaire de Didactique Universitaire, Constanţa 2005, Textes réunis par Florica Hrubaru et Anca Velicu, Constanţa, Echinox, 2006, pp. 354-358.

Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, de Stelian Dumistrăcel, in Limba română, Chişinău, anul XVII, nr. 7-9 (2007), pp. 138-140.

Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, Iaşi, Institutul European, 2007, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Ephemerides, Nr. 2/2008, pp. 180-182.

Comments are closed.