Texte

Industriile de formatare mentală şi schema lui DeFleur

DeFleur revisited sau Matrix reloaded. De fapt, este vorba despre o reluare a chestiunii relaţiei structurii de PR cu presa, chestiune tratată prea simplist şi unilateral, cînd, în realitate, este vorba despre o relaţie foarte complexă.

Schema propusă de Melvin DeFleur pentru a descrie relaţia dintre principalii actori sociali implicaţi în funcţionarea mass-mediei este deja un instrument de lucru menit să semnaleze complexitatea interrelaţiilor. Urmărind direcţionarea diverselor săgeţi, refacem
mental drumul influenţelor, direcţia presiunilor, sensul interacţiunilor dintre actorii prezentaţi: mass-media (producători şi distribuitori), corporaţii, legiuitori, populaţie (percepută fie ca masă de consumatori, fie ca publicuri, fie ca votanţi), la care se adaugă – nu fără importanţă! – diverse agenţii şi/sau organisme şi organizaţii (de publicitate, de studiu al pieţei şi de rating, de monitorizare a audio-vizualului, de mediere între legislativ şi mass-media). Continue reading

Articol despre: Relatii publice, Texte |

În apărarea unui model: modelul Jakobson

Lucrarea lui Jakobson în care apare aşa-numitul „model al comunicării” are la origine o conferinţă interdisciplinară pe tema stilului, ţinută la University of Indiana at Bloomington. Erau acolo lingvişti, antropologi, psihologi, critici literari. Textul a fost
prezentat drept „cuvînt de închidere” şi a fost publicat pentru prima oară în volumul extras din acea conferinţă, Style in Language, editat de Thomas A. Sebeok (Cambridge, MA, The MIT Press, 1960; retipărit în 1964). Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Texte |

I only know One Who knows everything

Head hunters from Western Europe came to lure physicians from Romania to go work in their respective countries. More than 6,000 Romanian physicians accepted the invitation, and are now preparing their departure to France, Great Britain, Germany
and so on. Before that, other head hunters came to lure high school graduate to be in order to make them want to go to college in western universities.

A question arises: how is it possible to have interesting products while everybody seems to deny your quality as an institution? How come much blamed Romanian high schools can produce youngsters that could be interesting for colleges like
those in Oxford, or for universities like the one in Vienna?! Then, how come much blamed Romanian high education in medicine can produce interesting physicians for western countries (at their standards, I mean)?! Continue reading

Articol despre: Diverse, Texte, Texte in limba engleza, Texte in limbi straine |

Fraze care au fost…enunţate

În onoarea Profesorului Stelian Dumistrăcel

Mi-am propus să mă ocup de fraze care au făcut epocă şi care, au fost depăşite de evoluţia lumii, dar continuă să aibă ecou în sufletul celor care par a-şi face o datorie din a căuta locuri, instanţe de comunicare, momente în care să le enunţe,
iar şi iar.

Nu este vorba despre principiile care guvernează vreun domeniu ori de fraze care conţin înţelepciunea concentrată a unei epoci sau a unei culturi. Sînt fraze care au fost enunţate mai ales în spaţiul unor domenii epistemologice marcate de complexitate – cum ar fi
comunicarea – sau în interiorul studiilor despre fenomene complexe – cum ar fi limbajul.

În circumstanţele primei lor enunţări, ele au fost justificate. Contextele au evoluat – aşa se întîmplă mereu cu contextele! – şi reluarea unor foste adevăruri poate avea rezultate dintre cele mai neaşteptate. Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Texte |

Fondamentaux de la recherche

Il n’y a pas de recherche en dehors de la profonde connaissance de ce qui est convention dans le domaine en question et il n’y a pas de recherche sans imagination créatrice.

Et puis, il n’y a pas de chance d’obtenir le consensus (qui fonde toute science) en dehors d’une hygiène terminologique bien respectée. C’est de ces trois fondamentaux de la recherche que nous avons choisi de nous occuper dans cette étude. Continue reading

Articol despre: Diverse, Texte, Texte in limba franceza, Texte in limbi straine |

Distinctions méthodologiques – un possible modèle d’analyse du langage

Entammer une recherche présuppose non seulement l’existence d’une intuition scientifique que l’on pourrait circonscrire dans un domaine d’étude, mais aussi un trajet à parcourir et des instruments à utiliser, bref une méthodologie à employer.

Or, plus le domaine est vaste et difficile à définir et à dominer, plus la méthodologie à employer devrait être mieux définie et choisie de telle sorte qu’elle offre la possibilité d’une démarche bien structurée, limpide et facile à suivre. Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Texte, Texte in limba franceza, Texte in limbi straine |

Despre trecerea de la regularitate la regulă sau „comunicarea eficientă în trei paşi”

Există, o ştim, sfere ale existenţei de pe Pământ şi domenii de activitate umană de o complexitate care le face, pe de o parte, absolut excepţionale şi, pe de altă parte, imposibil de surprins în vreun model global: ne lipsesc date, nu putem corobora date extrase din analiza diverselor perspective sub care pot fi observate obiectele despre care vorbesc, dar, mai ales, nu putem conta pe repetarea întocmai a evenimentelor specifice acelor sfere şi domenii.

Mă refer aici la sfera fenomenelor naturale, dar şi la sfera fenomenelor sociale, la cea a fenomenelor ce ţin de gândirea umană şi, în fine, la activitatea langajieră, profund implicată în gândire şi văzută şi ca miez al oricărei instanţe de comunicare din lumea noastră, a fiinţelor umane. Continue reading

Articol despre: Cognitie, Limbaj si comunicare, Texte |

Despre publicitate

A vorbi despre publicitate pare uşor. Deja există o vastă literatură pe această temă şi cunoaştem, fiecare dintre noi, persoane gata oricînd să exprime păreri, să propună chiar teorii privind activitatea publicitară. Despre ce vorbim, însă, atunci cînd subiectul este publicitatea? Vorbim şi despre reclamă? Facem vreo distincţie între aceşti doi termeni ai limbii române?

Abstract
The aim of this article is to make clear the difference between the English terms advertising and publicity, in order to avoid a mistaken Romanian translation. The author has launched a debate and collected answers from foreign English speakers. A clear distinction is that advertising is paid, while publicity is gained and therefore, publicity, not advertising can be obtained by public relations efforts. Publicity means information that brings an issue to public notice and should not be mistaken for simple
advertising. Continue reading

Articol despre: Diverse, Limbaj si comunicare, Relatii publice, Texte |

Despre dificultati terminologice

Articol despre: Cognitie, Texte |

Despre ce este vorba?

A construi discursuri despre construcţiile discursive devine o ocupaţie din ce în ce mai răspîndită. Analiza discursivă, logica discursivă, teoria argumentării, stilistica, retorica şi neoretorica, lingvistica enunţurilor, psihologia comunicării, sociologia comunicării, semiotica şi, cu ea, etnometodologia, analiza conversaţiei, pragmastilistica şi teoriile interacţiunii sînt doar cîteva cîmpuri în care se pot înscrie demersuri metadiscursive, adică discursuri despre discursuri.

Abordările din fiecare dintre aceste cîmpuri epistemologice sînt marcate de terminologia specifică domeniului: vom întîlni, aşadar, termeni specifici sociologiei, psihologiei, lingvisticii, semioticii etc. Rămîn însă unii termeni pe care-i putem considera „transversali”, adică acei termeni care apar în orice construcţie discursivă pe tema discursului sau pe tema mai largă a comunicării. Continue reading

Articol despre: Limbaj si comunicare, Texte |